e-learning_logo-2.jpg

eLearning-DTN News Work Plan Partners Training Platform Contact

Svenska (SE)

Den europeiska Digitala Agendan syftar till att ge alla européer grundläggande bredband senast 2013. Kommissionen uppmärksammar att det är viktigt att lands- och glesbygd inte är exkluderade när agendan ska implementeras. I eLearning-DTN projektet överförs kunskap från ett EU finansierat FP7-projekt, N4C, till en e-Learning kurs om hur man bygger DTN-anslutning till internet, vilket är ett nytt sätt att etablera IKT- anslutning som passar självstyrande initiativ från ideella organisationer och medborgare i gles- och landsbygd.

N4C (Nätverk för kommunikation i utsatta områden: Arkitektur, testbädd och Innovativa allianser) var ett FP7-projekt där partnerskapet utvecklat anslutning till internet för avlägsna regioner där det inte är enkelt eller inte billiga eller ännu möjligt att få tillgång med någon av de konventionella teknikerna. N4C använder fördröjningstolerant nätverksteknik (Delay Tolerant Networking; DTN). eLearning-DTN kommer att erbjuda kunskap om hur man bygger DTN-anknytning till internet, och överföra kunskap från N4C till nya målgrupper.

eLearning-DTN projektet uppmärksammar att kursinnehållet är inkluderande för alla och att när IKT utvecklas och implementeras, är det viktigt att applicera ett jämställdhetsperspektiv och att främja jämställdhetspolitiken.

 Back

EU_flag_LLP_en2012.jpg
  Copyright 2010 eLearning-DTN