e-learning_logo-2.jpg

eLearning-DTN News Work Plan Partners Training Platform Contact

Cookies

Cookies are used at www.elearning-dtn.eu. They are enabled when you subscribe to a service, use the ordering facility or customise the website's design. Cookies are small text files saved on your computer by the website you visit.

Session cookies, which are temporary files, disappear when you leave the website. There are also what are termed persistent cookies that remain on your computer for a longer period or until you delete them yourself. These enable the website to remember you and the information you sought on earlier visits.

On 25 July 2003, Swedens new Electronic Communications Act entered into force. Under this law, visitors to a website must be informed that it uses cookies. The site must also give users the opportunity to block them. People not wishing to use them can disable cookies in their web browsers.

In order to subscribe to the www.elearning-dtn.eu news service cookies must be accepted. In order to register for and edit your news subscription your web browser must accept cookies. www.elearning-dtn.eu will also measure number of visitors at our web site. If you do not wish to accept cookies you can:

temporarily change the security settings in your browser to enable cookies while you are editing your subscription

contact your webmaster and ask for assistance.

Kakor

Sedan den 25 juli 2003 måste alla svenska webbplatser följa Lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389. Enligt denna lag måste vi informera på webbplatsen om vi använder s.k. cookies. Dessutom måste webbplatserna informera om vad vi använder informationen till.

www.elearning-dtn.eu använder den teknik som finns för att underlätta besöket, för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.

En cookie är en liten textfil som sparas i Din dator när Du besöker en webbplats. Nästa gång Du besöker samma webbplats hämtas textfilen upp av webbplatsens server och kan göra anpassningar till detta. Observera att en cookie bara skickas till den server som skapade den.

www.elearning-dtn.eu kommer att använda cookies när Du skriver in egna uppgifter i de olika formulären som vi lägger in på webbplatsen. Det är för att Du ska kunna kontrollera Dina uppgifter och eventuellt kunna ändra i dem. Detta gör att Du slipper skriva in alla uppgifter på nytt varje gång. Dessa cookies kallas sessionscookies och kastas bort så fort Du stänger din webbläsare.

www.elearning-dtn.eu kommer även att använda cookies, för att kunna mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor läses. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information.

Om Du inte accepterar att kakor används kan Du göra inställningar i Din webbläsares säkerhetsinställningar så att Du antingen inte tar emot några kakor alls eller att Du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på Din dator. I webbläsaren kan Du också radera tidigare lagrade kakor, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Lagen SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd

18 § Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Tillsynsmyndighet är Post- och telestyrelsen.

Länk till SFS 2003:389, lagen i fulltext.

EU_flag_LLP_en2012.jpg
  Copyright 2010 eLearning-DTN