e-learning_logo-2.jpg

eLearning-DTN News Work Plan Partners Training Platform Contact
Press Release (English)

Press Release (Svenska)

Press Release från driftsättningsmöte 5-6 februari 2013

   final-meeting-IMG_5110.jpg

Från seminariet efter driftsättningsmötet.. Partner, test konsulter och inbjudna gäster från KTH och  LTU. 

Gör webben tillgänglig i fjäll och diktatur

Nu lanseras en lärplattform som förklarar hur nätverk steg för steg kan upprättas i områden som saknar den vanliga internetinfrastrukturen. Tekniken kallas för fördröjningstolerant internet (Delay Tolerant Networking, DTN), och skapades ursprungligen av NASA.

– Om linjen bryts i det ”normala” internet avstannar kommunikationen. Det som eventuellt sägs efter att linjen är bruten går förlorat. Delay Tolerant networking (DTN) är till för att kunna hantera avbrott, förklarar projektledaren Maria Udén som är biträdande professor inom genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Grundtekniken för DTN fanns, men uppgiften för LTU-forskarna handlade om att hitta lösningar med utgångspunkt från rennäringen i västra Norrbotten och det fjällandskap som samerna verkar i.

– Det innebär många utmaningar. Man kan exempelvis inte använda sig av master i någon större utsträckning på grund av att fjälltopparna avgränsar. Att sätta upp en enda stor mast hjälper inte eftersom folk tenderar att bo i dalarna, och att sätta upp många små master går inte på grund av att det förstör miljön, säger Maria Udén.

Mobila enheter som router

Forskarteamet på LTU har jobbat med routingen. Det vill säga hur datatrafiken skickas iväg, levereras och tas emot. Som router kan en vanlig laptop eller telefon användas och det handlar enbart om mobila enheter som människor eller föremål bär med sig för att flytta runt datatrafiken. Ett antal applikationer har också tagits fram. Exempelvis programvara som gör att sms kan skickas trots att personen befinner sig utanför masternas räckvidd.

– Podcast är till exempel en enkel grej som kan ha stor betydelse. När man befinner sig i obebyggda områden i fjällen och ska planera vad man ska göra, behöver man veta hur vädret blir. De vanliga radiosändningarna når inte överallt. Då kan man genom DTN få vissa sändningar levererade regelbundet, säger Maria Udén.

I förlängningen kan tekniklösningarna även tillämpas i andra situationer och världsdelar. DTN kan exempelvis användas i utvecklingsländer eller i samhällen med censur, samt om den vanliga internetinfrastrukturen kollapsar.

Världsomspännande kurs i hur man gör

För att forskningen ska komma till praktisk nytta så har en lärplattform skapats. Denna förklarar hur DTN kan användas och hur allmänheten kan gå tillväga för att bygga ett eget nätverk. Kursen är gratis och kostnaden för att bygga nätverket ska vara låg. Maria Udén kan inte ge en exakt siffra, men jämför investeringen med vad ett antal laptops kostar att köpa in.

– ”Byggstenarna” ska gå att få tag på överallt, det ska inte vara något specialtillverkat. För att olika fabrikat och märken ska kunna användas och kombineras, måste systemet vara väldigt robust, säger Maria Udén.

Att skapa en hållbar, nätbaserad kurs tillgänglig för hela världen ställer krav på upplägget. Det finns stora skillnader i hur man lär ut till olika kulturer, och olika kulturer för lärande. För att närma sig användarna har forskarna medvetet arbetat för att göra lärplattformen könsneutral samt att uppvisa mångfald. Området är high tech, men det ska vara lätt att ta till sig.

– Vi har både kvinnliga och manliga röster i videoföreläsningarna och engelska med olika brytningar. Man ska kunna identifiera sig med de här människorna, avslutar Maria Udén.

Projektet eLearning-DTN som utvecklat lärplattformen är ett transfer av innovation från n4c ett sjunde ramprogramsprojekt till användare av DTN-tekniken.

  Maria-Uden.jpg

Maria Udén biträdande professor inom genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

FP7-gen-RGB-2.jpg

Lärplattformen har finansierats genom EU:s Leonardo da Vinci program inom programmet Livslångt Lärande.

logoEWRBG-ICC-profil-2.jpg

EU_flag_LLP_en2012.jpg
  Copyright 2010 eLearning-DTN