e-learning_logo-2.jpg

eLearning-DTN News Work Plan Partners Training Platform Contact

Svenska (SE)

eLearning-DTN

IMG_1592-2.JPG

eLearning-DTN utgår från projektet Nätverk för kommunikation i utsatta områden: Arkitektur, testbädd och Innovativa allianser (N4C) ett FP7 projekt som koordinerats av Luleå tekniska universitet (LTU). N4C syftade till att utveckla och testa bredbandsnät med användning av Delay Tolerant Networking (DTN) dvs. fördröjningstolerant internet, en teknik för användning i nomadiska eller glesbygdsförhållanden där det finns behov av anknytning till internet.

Målet för N4C var att förse regioner som inte har tillgång till optiska fibrer, koppar kabel, radiovågor eller satellit med tillgång till internet anknytning. N4C syftade till att utvidga internet till människor, företag och myndigheter som är verksamma i dessa avlägsna platser. Avlägsna regioner är ofta stora och glest befolkade, med en relativt svag ekonomisk bas så användning av konventionell teknik inte är möjlig. DTN använder en förlängd ”samla-in-och-vidarebefordra” ("store and forward") paradigm för att flytta "buntar" av data över en DTN region i nätverket. En lokal förbindelse mellan ett par av noder kan flytta en bunt, med enbart lokala protokoll. Därmed undviks behovet av ständig uppkoppling och flera början-till-slut switchar (end-to-end-switchar) på internet, som kan försena leveransen. Tekniken är utvecklad och under distribution.

N4C har rönt stort intresse i Sverige och Slovenien där testbäddar är under utveckling men också internationellt. Begäran om att samarbetet har kommit efter en inbjudan från den brasilianska regeringen, och av forskarlag som arbetar med klimatfrågor i Alaska.

DTN distribueras som öppen källkod (open-source software). Det finns ett behov av att ta fram utbildningsmoduler så att tekniken kan användas och implementeras. Testbäddarna som N4C är involverad i har visat att detta behov finns både i skolor och bland landsbygdens små och medelstora företag (SME) samt hos frivilligorganisationer (NGO). eLearning kursen ”Hur man bygger och implementerar DTN baserad internet anslutning med beaktande av genus och kulturella överväganden har följande målgrupper: SMEs, NGOs, samt utbildningsväsendet. Syftet med eLearning-DTN är att ge dem kunskaper så att de kan bygga anknytning till internet med DTN. Kursen kan användas i skolor men också bland människor som studerar på nätet.

N4C har använt färdigproducerad konsumentelektronik (COTS) hårdvara som kan köpas i elektroniska butiker eller på internet. Kursen kommer att erbjudas i paket med COTS-utrustning, men modulerna kommer också att erbjudas utan hårdvara.

Kursen kommer att innehålla 6 moduler;

1. Hur man kommer igång - vad du behöver i form av IKT-programvara och annan utrustning;

2. Hur man implementerar programvaran;

3. Hur man bygger nätverket - människor, mulor och noder;

4. Att arbeta med människor vid driftsättning - hur att rekrytera användare;

5. Fallstudie A: Driftsättning hos en icke-statliga organisationer i svenska Lappland;

6. Fallstudie B: Driftsättning med miljöapplikationer i Slovenia;

7. Fallstudie C: Hur små och medelstora företag (SME) och frivilligorganisationer (NGO) kan driftsätta/skapa företag vid användning av DTN.

Arbete är fördelat på följande arbetspaket (WP):

1. Projektledning

2. Kurser

3. eLearning on-line verktyg

4. Test

5. Utvärdering och kvalitetssäkring

6. Spridning.

EU_flag_LLP_en2012.jpg
  Copyright 2010 eLearning-DTN